Moederdag actie

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie van Fitchannel.com. Lees deze goed door voordat u meedoet met onze winactie.

1. Winacties worden uitgeschreven door Fitchannel.com. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de winactie is gratis. U doet automatisch mee aan de winactie wanneer u uw e-mailadres doorgeeft.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.

4. De looptijd van de winactie is van 07-05-19 tot 12-05-19.

5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

6. De trekking van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze.

7. Winnaars worden op 12-05-2019 persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat is opgegeven.

8. Fitchannel.com kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit in nadeel van de deelnemer is.

9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en/of door te verkopen aan derden.

11. Medewerkers en huidige leden van Fitchannel.com zijn uitgesloten van deelname.

12. Fitchannel is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Fitchannel.com.

14. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

16. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Fitchannel.com klantenservice via: info@fitchannel.com of de live chat op de website. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen een reactie.